Dědické knihy města Znojma 1363 a 1397 (Polesný)
Dědické knihy
Obsah
Rejstřík r. 1363
Rejstřík r. 1397
Opravy a doplňky
Losunga imposita
7364946