Archiv český 17
Titel
Úvod
Listinář Viléma z Pernšteina
Urbář panství Hlubockého
Urbář panství Pardubického
Registra rybničná
Z register zápisův o prodeji
Dodavek k dopisům pana Viléma
Dodavek k Listináři p. Viléma
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen
Rejstřík věcný
7384982