Archiv český 06
Titel
Paběrky písemností rozličných
Psaní uherského krále Matiáše
Psaní Wladislava II.
Psaní Hilaria Litoměřického
Psaní rozličných osob
Akta weřejná i sněmowní
Paběrky písemností wšelikých
Zápisy wšeliké
Diplomatář Wiléma z Pernšteina
Zápisy o wěcech Šlikowských
Wýpisy z českých register
Registřík písemností
Registřík jmen
7218243