Archiv český 09
Titel
Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála
Dopisy rodů Hradeckého etc.
Listiny Jindřicho-Hradecké
Dodatky z registech Kladských
Listiny kláštera Žďárského
Registra soudu komorního
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen
Rejstřík věcný
Opravy
7231245