Archiv český 08
Titel
Dopisy rodů Hradeckého etc.
Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála
Poselství krále Jiřího do Říma
Výpisy z registech Kladských
Registra soudu komorního
Výpisy z českých listin
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen
Rejstřík věcný
7346322