Archiv český 07
Titel
Předmluwa
Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála
Dopisy rodů Hradeckého etc.
Dopisy úřadu podkomořského
Denník českého poselstva
Registra soudu komorního
Zlomek register zápisů
Výpisy z českých listin
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen
Rejstřík věcný
7467340