Archiv český 04
Titel
Dopisy rodu Hradeckého
Zápisy kláštera Chotěšovského
Pře Racka Kocowského
Akta krále Jiřího a Jednotau
Příklady listůw holdowních
Zápisy panstwí pardubského
Dopisy Domažlické
Zápisy Domažlické
Zápisy města Horaždějowic
Nálezy saudu komorního
Zápisy České w Uhřích
Zápisy Pražské obecní
Dopisy pánů z Kolowrat
Dopisy pánů z Lobkowic
Akta weřejná i sněmowní
Wýpisky práwní a saudní
Registřík písemností
Registřík jmen
7142405