Archiv český 03
Titel
Dopisy p.Oldřicha z Rosenberka
Majestas Carolina
Akta weřejná i sněmowní
Zápisy rozličných osob
Psaní rozličných osob
Wýpisky práwní a saudní
Dopisy rodu Šwamberského
Akta weřejná i sněmowní
Wýtahy z listin rozličných
Registřík písemností
Registřík jmen
7346050