Traktát Mistra Jana Rokycany o přijímání Krve (Šimek)
Titul
Úvod
Traktatus
Seznam citátů biblických
Seznam církevních otců
Rejstřík
7440565