K dějinám českého zástavního práva (Kapras)
Titul
Předmluva
Literatura
Úvod
Zástava soudní
Tvary přechodné
Zástavní právo smluvené
Přílohy - Edice
Obsah
6580709