Soudní knihy osvětimské a zátorské z r.1440-1562 (Rauscher)
Titul
Předmluva
Úvod
Soudní knihy osvětimské
Soudní knihy zátorské
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný
Obsah
7368270