Mistra Jana Husi sebrané spisy české IV,1 (Flajšhans - Svoboda)
Titul
Obsah
Předmluva
Česká kázání sváteční
Výklad Písně Šalamounovy
Seznam
Ukazatel jmen
7227363