Svědomí o kněžích podobojí z r.1562 (ed. Schulz)
Titel
Svědomí
7466978