Leták Štěpána z Kolína o pronásledování kněží z r 1393 (ed. Odložilík)
Titel
Úvod
Epistola contra emulos
7439316