Mistra Jana Husi sebrané spisy latinské I. (Flajšhans - Svoboda)
Titul
Úvod
Řeči akademické
Odpovědi k žalobám
Výklad desatera
Synodální kázání
O Těle Kristově
O církvi
Ukazatel jmen
Obsah
7372332