Soupis rukopisů archivu města Prahy I (Čelakovský)
Titul
Úvod
A. Právní rukopisy
B. Staré Město pražské
C. Nové Město pražské
D. Menší Město pražské
E. Hradčany
F. Vyšehrad
Obsah
7429367