Pozůstatky knih zemského práva knížetství opavského I (ed. Kapras)
Titul
Úvod
Registra soudní první
Registra soudní druhá
Kniha půhonů první
Kniha nálezů první
Registra soudní třetí
Dodatek
Seznam jmen osobních a místních
Seznam věcí
Obsah
7438933