M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské (Strnad)
Titul
Obsah
Předmluva
Úvod
Edice
Chronologický přehled dopisů a listin
Rejstřík jmen
Opravy
7167264