Listář královského města Plzně II. 1450-1526 (ed. Strnad)
Titul
Úvod
Skratky a jich vysvětlení
Edice
Seznam jmen osobních a místních
Opravy a doplňky
7139630