Listář královského města Plzně I.1300-1450 (ed. Strnad)
Titul
Předmluva
Úvod
Edice
Seznam jmen osobních a místních
7456641