Dobrovský: Dějiny české řeči a literatury (1791, 1792, 1818)
Titul
Předmluva
Geschichte - 1791
Inhalt
Geschichte 1792
Geschichte 1818
Inhalt
Hystorye 1792
Historie 1792
Doslov
Rejstřík
Slovník
Obsah
7186901