Katalog českých rukopisů Národní knihovny Praha (Truhlář)
Titul
Předmluva
Obsah
Rukopisy
Tabulky
Rejstřík jmenný a věcný k čes. ruk.
Rejstřík jmenný a věcný k lat. ruk.
7250713