Archiv český 24
Titul
Přehled obsahu, Díly 1-24
Řády selské a instrukce hospodářské
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen osobních a místních
Rejstřík věcný
Opravy k dílu XX. a XXIII
Opravy k dílu XXIV.
7475525