Pozůstatky desk zemských Království českého r. 1541 pohořelých, díl II. (Emler)
Titul
Primus Mauritii (1404-1406)
Secundus Mauritii (1406-1408)
Tertius Wenceslai (1408-1411)
Quartus Wenceslai (1411-1413)
Primus Mathiae (1413-1415)
Secundus Mathiae (1415-1417)
Tertius Mathiae (1417-1419)
Quartus Mathiae (1437)
Quintus Mathiae (1437-1442)
Sextus Mathiae (1443-1446)
Septimus Mathiae (1446-1449)
Primus Johannis D. (1450-1453)
Secundus Johannis D (1453-1454)
Quaternus Wenceslai A. (1454-1456)
Primus Johannis P. (1456-1458)
Secundus Johannis P. (1459-1461)
Tertius Johannis P. (1461-1463)
Quartus Johannis P. (1463-1465)
Quintus Johannis P. (1465-1470)
Sextus Johannis P. (1470-1474)
Septimus Johannis P. (1474-1477)
Primus Andreae (1477-1481)
secundus Andreae (1481-1485)
Tertius Andreae (1485-1488)
Quartus Andreae (1489-1492)
Quaternus Victorini (1493-1496)
První Václava H. (1497-1500)
7126580