Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. 3/2 (Beneš, Beránek)
Titul
Edice
Dopňky
7362757