Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. 2/1 (Beneš, Beránek)
Titul
Edice
7488659