Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. 1/2 (Beneš, Beránek)
Edice
Dodatky
7488585