Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. 1/1 (Beneš, Beránek)
Titul
Předmluva
Seznam zkratek
Regesty originálů listin 1378-1471
7395616