Volba Vladislava Jagellonského českým králem (Kapavíková, Vaněk)
Titul
Královská volba 1471
Liber sententiarum (1467-1512)
Písař Vít Tasovský z Lipoltic
Prameny a literatura
Edice
Obsah
Obrazová příloha
7168107