Archiv český 42
Titul
Obsah
Podtitul
Poděkování
Edice
Slovníček
Soupis literatury
Zkratky
Obrazová příloha
Osobní, místní a věcný rejstřík
7271434