Archiv český 40/1
Titul
Obsah
Předmluva vydavatelů
Předmluva editorova
Úvod
Popis rejstříků
Písaři
Městská sbírka
Einleitung
Text
Ediční zásady
Editionsregeln
Rejstříky městské sbírky 1-15
7473797