Křišťan z Prachatic: Stavba a užití astrolábu (Hadravová, Hadrava)
Titul
Obsah
Předmluva
Úvod
Composicio astrolabii
Usus astrolabii
Dodatky
Seznam pramenů a vybrané literatury
Citované rukopisy
Citované inkunábule a staré tisky
Slovník pojmů
Summary
Obrazová příloha
7131501