Regesty listin uložených v Horním Slezsku. III (1451-1475) (Barciak, Müller)
Titul
Obsah
Autoři
Wstep
Úvod
Einleitung
Přehled zkratek
Regesty listin
Osobní a místní rejstřík
Regestované fondy
Bibliografie
Korektura
7233732