Zemské desky krnovské, Svazek I. 1403-1522 (Prix)
Titul
Na cestu nové edici
Předmluva
Úvod
Edice
Rejstřík
Obrazová příloha
7414082