Městské úřední knihy z Archivu města Brna, katalog I (Sulitková)
Titul
Obsah
Vysvětlivky ke katalogizačním
Edice
Seznam použité literatury
Vysvětlivky k rejstříku
Rejstřík
Přílohy
7281188