Městské úřední knihy z Archivu města Brna, katalog II (Sulitková)
Titul
Obsah
Vysvětlivky ke katalogizačním
Edice
Vysvětlivky k rejstříku
Rejstřík
Přílohy
7306807