K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 906 až 1620, díl I (Bondy, Dvorský)
Titul
Předmluva
Úvod
I. Až do válek husitských 1419
II. Až do roku 1526
7460020