Staročeský slovník - úvodní stati, soupisy pramenů a zkratek (Havránek)
Titul
Obsah
Předmluva
O práci na Staročeském slovníku
Principy Staročeského slovníku
Soupisy pramenů a zkratek
Obecné zkratky
Výklad hesel a značek
7470829