Thómy z Štítného knihy naučení křesťanského (Vrťátko)
Titul
Předmluva
Edice
Pravidlo knih předepsaných (obsah)
Glossář
7169326