Nejstarší městská kniha olomoucká z let 1343-1420 (Spáčil)
Titul
Obsah
Předmluva
Úvod
Ediční poznámka
Městská kniha olomoucká
Rejstřík
Překlad městské knihy olomoucké
Doslov
Obrazové přílohy
7193250