O domácích a cizích registrech (Čelakovský)
Titul
I. Roztřídění úředních knih
II. Uchovávání kopií listin
III. Starší registra české kanceláře
IV. Novější královská registra česká
V. Novější rakouské knihy registrační
Edice - Příloha I
Edice - Příloha II
Edice - Příloha III
Edice - Příloha IV
Obsah
7130978