Václav Hájek z Libočan, Kronika česká (Kolár)
Titul
Hájkova kronika a česká kultura
Předmluva
O pojití a počátku národu českého
O příchodu do nové vlasti
Za vlády pohanských knížat
O prvních křesťanských knížatech
Doba zrad a úkladů
Časy utrpení a slávy
Počátky velkého krále
Na prahu bouře
O králi dvojího lidu
Za králů cizí krve
Vysvětlivky
Slovníček
Pevné svátky sloužící k dataci
Vydavatelovy poznámky
Obsah
7142868