Traktáty Petra Chelčického (Holinka)
Titul
Úvod
O trojiem lidu řeč
O cierkvi svaté
Poznámky k traktátu o trojím lidu
Poznámky k transkripci
Citáty z Písma
Poznámky věcné
Poznámky k traktátu o církvi svaté
Poznámky textové
Obsah
7307213