Češskije brat’ja v svoich konfessijach, Tom 1, Vypusk 2 (Palmov)
Titul
Obsah
Předmluva
Čtvrtý list k mistru Rokycanovi
List od bratří králi Jiřímu
Psaní starých bratří v ouzkostech
Pánuom purgmistru a radě Vysokého Mejta
Též pánuom Mejtským
Ve jméno Pána našého Ježíše Krysta
Psaní toto jest B. Jana Klenovského
Traktát konfese
Oratio excusatoria atque satisfactiva
Apologia nebo konfessí vydaná leta 1503
Confessio fidei fratrum Waldensium
Konfese
Spis dosti činijcy z wijry
Eyn Recht christlich sende brieff
Addenda et corrigenda
Souhrný rejstřík
Rejstřík k českým reáliím
7131182