Desky zemské kvaterny trhové 1541-1542 (Vavroušková)
Titul
Úvod
Zkratky formulí
Kvatern trhový běžný černý 1541-1542
Rejstříky - vysvětlení
Rejstřík jmen osobních a místních
Rejstřík věcí
Opravy
7308661