Soupis register soudu nejvyššího purkrabství pražského (Schulz)
Titul
Úvod
Registra půhonná a obsélací
Registra svědomí
Registra nálezová a vejpovědní
Registra vejpovědní mezní
Registra zápisná
Registra deposicí
Registra ukazovací ku přem
Registra registrování jistot a půl leta
Registra roku přidání
Registra postavení se do zatčení
Registra zapsání vězňův
Registra komornická
Registra zvodů a odhadů statků
Podací protokoly
Rejstřík osob
7395437