Staročeské divadelní hry. Svazek první (Jireček)
Titul
Úvod
Ruth
Žebrákův s kupcem hádání
Sedlský masopust
Polapená nevěra
Obsah
Příloha, O sedlském pacholku
Příloha, O neposlušném lnu
7187266