Matěj z Janova o častém svatém přijímání (Petrů)
Titul
Předmluva
Eucharistická otázka
Obsah traktátů
Rozbor učení
Vliv na budoucnost
Závěr
Literatura
Obsah
7216577