Seznamy měšťanů Pražských I,3 Staré Město 1438-1490 (ed. Teige)
Titul
Studie
Edice
6579204