Archiv český 23
Titul
Řády selské a instrukce hospodářské
Rejstřík písemností
Rejstřík jmen osobních a místních
Rejstřík věcný
Doplňky
Opravy
7278623